Διαχείριση αεροσκαφών

Η κατοχή ενός ιδιωτικού αεροπλάνου ή ελικοπτέρου απαιτεί, εκτός από το πάγωμα των κεφαλαίων, τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας, την επίβλεψη και την εποπτεία του πληρώματος καθώς και το κόστος διαχείρισης. Με την εμπειρία, τις τεχνικές γνώσεις και την καλή βάση, όταν πρόκειται για την ιδιοκτησία και διαχείριση ενός αεροπλάνου ή ενός ελικοπτέρου με την ενσωμάτωσή τους στον στόλο μας. Συνδυάζοντας τον διαθέσιμο αεροπορικό στόλο και την ικανότητα διαπραγμάτευσης, υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους για τον ιδιοκτήτη και αφού η επιχειρησιακή του διαχείριση θα αναληφθεί από επαγγελματίες, παρέχουμε στον ιδιοκτήτη την ευκαιρία να απολαύσει το αεροσκάφος ή το ανέβασμα του ελικοπτέρου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εμπειρία μας μπορεί να καλύψει κάθε μία από τις ανάγκες σας όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση ενός αεροσκάφους. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει λύσεις και προγράμματα σε επίπεδο παροχής συμβουλών ή ακόμη και στην αγορά και εκμετάλλευση, με στόχο την αποτελεσματική και βέλτιστη χρήση του αεροσκάφους.